Product Prijs
Intakegesprek 70 euro
Coachsessie 60 min. 65 euro
Coachtraject 3 x 60 min 190 euro ipv 195 euro
Coachtraject 6 x 60 min 380 euro ipv 390 euro
Coachtraject 9 x 60 min ( 10de sessie gratis) 585 euro ipv 650 euro
Examen stress 1 x 90 min 95 euro
Sollicitatie stress 1 x 90 min 125 euro
Spreken voor een groep, presentatie stress 1x 90 min 125 euro